Menu Zamknij

Personal branding - marka osobista

Zapewne w dzisiejszych czasach, nie trzeba nikomu tłumaczyć co to jest marka osobista. Niemniej w celu sprecyzowania cech, na których się ona skupia, warto zaczerpnąć na ten temat fachowej informacji.

Marka osobista definicja

„możliwa do zidentyfikowania osoba, reprezentująca trwałe wartości, uznawane przez odbiorcę jako te, które w najwyższym stopniu zaspokajają jego potrzeby”

Można powiedzieć, że marka osobista to wizerunek danej osoby, który zestawia ze sobą informacje deklarowane przez daną osobę oraz jej autentyczne zachowania, cechy, umiejętności, reakcje.

Dlatego tak ważne jest jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie. Planując budowanie swojej marki osobistej warto zapytać o to swoją rodzinę i znajomych.

marka osobista 800x380 px

Kapitał marki osobistej

Za kapitał marki osobistej można uznać powszechnie istniejącą opinię na temat znanej osoby.

Czynniki, które wywierają wpływ na wspomniany kapitał marki osobistej to:

  • świadomość marki
  • skojarzenia z daną osobą
  • postrzegana jakość oferty danej osoby (jakości produktu/usługi, przekonanie o jej wyższej wartości w porównaniu z innymi)
  • lojalność wobec danej osoby

Budowanie marki osobistej

Kreowanie personal branding opiera się na dwóch głównych działaniach:

– wyróżnieniu się na tle innych osób (poprzez kwalifikacje, cechy osobowości, wyglądowi, hobby, wykorzystywanym przedmiotom) – należy tutaj pamiętać przede wszystkim o niepowtarzalności oraz możliwości długoterminowego wykorzystania obranej strategii

– zachowanie, sposób wypowiadania się, opanowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poziom wykształcenia – trzeba jednak zaznaczyć, że budowanie marki osobistej nie może opierać się na przypadkowych czynnościach – działania powinny być precyzyjnie zaplanowane i konsekwentnie wrażane (z pewną elastycznością)

Budowanie marki osobistej bazujące na mediach społecznościowych jest skuteczne jedynie w przypadku, gdy wykonywane jest regularnie, w sposób systemowy oraz angażujący internautów na wielu płaszczyznach – nie tylko odbioru prezentowanych treści, ale również komentarzy, dodawania treści i grafik, dyskusji na tematy dotyczące danej osoby, a także dalszej promocji danej osoby przez jej fanów.

 

Warto zatem gruntownie przemyśleć plan na zaprezentowanie swojej osoby w sieci, wykazać się konsekwencją, regularnością i zawsze publikować przemyślane treści.

Źródło: dr Łukasz Wróblewski, dr Mateusz Grzesiak, Akademia WSB artykuł „Wpływ aktywności online użytkowników mediów społecznościowych na kapitał marki osób znanychMarketing i rynek, ISSN 1231-7853